S_Look
 

เป็น เครื่องมือที่จะช่วยให้การค้นหาข้อมูลภายในระบบง่าย
ยิ่งขึ้นและยังสามารถช่วยเผยแพร่ข่าวสารสำคัญสู่ผู้ที่ต้อง
การทราบข้อมูล ด้วยความพิเศษในการปรับ เพิ่ม ลด เปลี่ยน
ข้อมูลได้อย่างอิสระ ทำให้โปรแกรมS_Look สามารถ
ประยุกต์ใช้ได้กับงานหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นประกาศ

 
ภายในองค์กร  เว็บบอร์ดประจำบริษัท  เป็นแหล่งข้อมูลที่บรรจุวิธีแก้ไขปัญหาของการ
ทำงานในแต่ละฝ่าย  เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลส่วนกลางที่สำคัญ และหน้าร้านค้า
online ที่คุณสามารถเป็นเจ้าของ พื้นที่เว็บไซด์ได้เอง
 
  สิ่งที่ท่านจะได้พบหลังจากนี้
 
(โลโก้สินค้า) เป็นสิ่งที่จะทำให้ท่านค้นหาข้อมูลได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยเครื่องหมายการ
ค้าที่รู้จักดีและได้สามารถจัดเป็นหมวดหมู่ตามยี่ห้อหรือแบรนด์ต่างๆ เช่น
 
แสดงให้ทราบว่าสินค้านี้เป็นรถยี่ห้อ ฮอนด้า
 
 
แสดงให้ทราบว่าสินค้านี้เป็นรถยี่ห้อ โตโยต้า
 
 
แสดงให้ทราบว่าสินค้านี้เป็นรถยี่ห้อ มิตซูบิชิ
 
 
แสดงให้ทราบว่าสินค้านี้เป็นรถยี่ห้อ บีเอ็มดับเบิ้ลยู
 
 
แสดงให้ทราบว่าสินค้านี้เป็นรถยี่ห้อ เมอร์สิเดส เบนซ์
 
 
แสดงให้ทราบว่าสินค้านี้เป็นรถยี่ห้อ วอลโว่
 
 
แสดงให้ทราบว่าสินค้าเกี่ยวกับรถยี่ห้อ ฟอร์ด
 
 
 
 
จะทำหน้าที่เป็นตัวช่วยให้ท่านสามารถใช้งานโปรแกรมนี้ได้อย่างมืออาชีพ ซึ่งจะมีการอธิบายวิธีการใช้งานโปรแกรม S_Look ไว้โดยละเอียด เปรียบเสมือนคู่มือ
การใช้งานโปรแกรมนี้
 
 

(cus/sup)  เป็นอักษรย่อที่จะแสดงว่าข้อมูลนั้นเป็นสิทธิ์การเข้าใช้งานของใคร ผู้ให้บริการ หรือผู้ใช้บริการ ตามสิทธิที่มีการกำหนดการเข้าใช้งาน โดยผู้ดูแลระบบ

 
  (Log in)   ส่วนนี้จะเป็นการเข้าสู่ข้อมูล ภายในที่ท่านไม่ต้องการให้มีการเผยแพร่ ทั่วไป ผู้ที่จะเข้าใช้งานได้จะต้องมี User และ password พร้อมสิทธิ์ในการปรับ
                    เปลี่ยนข้อมูล
 
 
หน้าหลัก
 

ระบบจะนำข้อมูลตามลำดับดังนี้มาแสดงก่อน

 
ข้อมูลประเภท Hight Light (สำคัญหรือข่าวด่วน) เป็นอันดับแรกๆ
 

ข้อมูลประเภท Mark(น่าสนใจ) เป็นอันดับรองลงมา

 

ข้อมูลประเภท FAQ (คำถามยอดฮิตหรือปัญหาที่เกิดบ่อยๆ) เป็นอันดับท้ายๆ

   
 

กรณีข้อมูลที่ระบบนำมาเสนอไม่สามารถตอบสนอง ให้ป้อนคำถามหรือKey word ช่อง ค้นหา+ Go

 

ระบบจะนำข้อมูลพร้อมแยกประเภทมาแสดง เพื่อให้เลือกใช้

  Doubel Click ที่หัวเรื่องที่ต้องการ
   
 

หน้ารายละเอียด

 

ระบบจะแสดงรายละเอียดของปัญหาพร้อมคำแนะนำ

  กรณีผู้ใช้มีข้อแนะนำ สามารถบันทึกในส่วน Comment
 

ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบและ Update ให้ในภายหลัง

   
     

ตัวอย่างการทำงาน S_look