เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ออกแบบให้รองรับการทำงานอันหลากหลาย เช่น
File Server, Backup Server, Print Server, FTP Server, Photo Station, และ
WEB Station ทั้ง 6 รูปแบบรวมไว้ในลักษณะ ALL IN ONE ภายในตัวเครื่องเดียวกันพร้อม Hard Disk ขนาด 250 GB
   
 
   
 
 
 
RJ_Sum
 
 

บริษัท ซัม ซิสเต็มส์ แมนเนจเม้นท์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินการ ได้กำหนดความพร้อมของ Package DS_Pro1 ในทุกด้าน อันประกอบด้วย Hardware Software และบริการเบื้องต้นที่ครบครันพร้อมใช้งานทันที รวมถึงบริการอื่นๆ ที่ครบวงจรทั้งระบบ เพื่อให้การใช้งานและการพัฒนาระบบเป็นไปยังต่อเนื่อง

   
   
   
 
   
 
 S_Look
 
 
คือโปรแกรมระบบบริการสาระสนเทศ อันทันสมัย เป็น เครื่องมือที่จะช่วยให้การค้นหา
ข้อมูลภายในระบบง่ายยิ่งขึ้นและยังสามารถช่วยเผยแพร่ข่าวสารสำคัญสู่ผู้ที่ต้องการ
ทราบข้อมูล ด้วยความพิเศษในการปรับ เพิ่ม ลด เปลี่ยน ข้อมูลได้อย่างอิสระ เพื่อตอบ
สนองการ ใช้งานได้เต็มรูปแบบ โปรแกรมจึงถูกมาออกแบบให้รองรับข้อมูลอัน
หลากหลาย ทำให้โปรแกรม S_Look สามารถประยุกต์ใช้ได้กับงานหลากหลายประเภท
ไม่ว่าจะเป็นประกาศภายในองค์กร เว็บบอร์ดประจำบริษัท เป็นแหล่งข้อมูลที่บรรจุวิธี
แก้ไขปัญหาของการทำงานในแต่ละฝ่าย เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลส่วนกลางที่สำคัญ
และหน้าร้านค้า Online ที่คุณสามารถเป็นเจ้าของพื้นที่เว็บไซด์ได้เอง
 
 
 
 
 
 

บริษัท ซัม ซิสเต็มส์ แมนเนจเม้นท์ ผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินการ ได้กำหนดความพร้อม ของ Package DS_Pro2 ในทุกด้าน ทั้งHardware Software และบริการเบื้องต้นที่ครบครัน พร้อมใช้งานทันที เพื่อให้การใช้งานและการพัฒนาระบบเป็นไปยังต่อเนื่อง

Implement : เจ้าหน้าที่จะทำการ Setupระบบต่างๆ ให้เข้ากับประเภทงานของแต่ละ องค์กร เพื่อความรวดเร็วในการใช้งานในทันที ภายหลังการติดตั้งเครื่องและโปรแกรม พร้อมอบรมการใช้งานเบื้องต้น
Online Service : ในกรณีที่เกิดปัญหาการใช้งาน ให้แจ้งผ่านระบบ Rj_Sum ถึงฝ่าย บริการโดยตรง และทันที่ที่ฝ่ายบริการสามารถ Online เข้าเครื่อง DS จะทบทวนปัญหาผ่าน ระบบ Rj_Sum เพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหา จากนั้นจะทำการแจ้งกลับยังผู้ใช้งาน พร้อมบันทึกผลการดำเนินการไว้
Advisor : เป็นการให้บริการในการติดตามการใช้งาน ทั้งในตัว DS และ โปรแกรม ว่าใช้งานถูกต้องหรือไม่ ติดปัญหาอะไรไหม รวทั้งแนะนำ-อบรมการใช้งานที่ถูกต้อง

   
   
 
   
     
 
 
 
จากนวัตกรรมใหม่ของ Hardware และระบบการสื่อสารไร้พรมแดน และ Software แบบ
Web Application ทำให้ขอบเขตการใช้งานที่เคยมีข้อจำกัดกลับเปิดกว้างขึ้นแบบทวีคูณ
โดยทางบริษัทจะมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษา หรือศึกษาระบบพร้อมวิเคราะห์ แนวทางการใช้ ประโยชน์สูงสุดจากเครื่องมือที่มีอยู่นี้ได้
   
   
 
   
   
   
 
การทดลองใช้งาน
   
 
ให้ทำการแจ้งมายัง Sum พร้อมแจ้ง case มาเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ ทำการ set case demoให้
  ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ info@sum.co.th หรือ แจ้งมาที่ 02-713-0055