ot2.gif (1859 bytes) ot1.gif (1904 bytes)

flower.gif (129 bytes)ตัวอย่างรายชื่อบริษัทที่ใช้โปรแกรม
flower.gif (129 bytes)   หลักการทำงานของโปรแกรม
flower.gif (129 bytes)  โครงสร้างโปรแกรมและเมนูการใช้งาน