โปรแกรม PS_sum

Image21.gif (1423 bytes)
Image222.gif (1452 bytes)
option.gif (1206 bytes)
โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบริหารทรัพยากรบุคคลให้คุณรวบรวมประวัติต่างๆของพนักงาน
ที่มีอยู่โดยสามารถแสดงข้อมูลให้เห็นเป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจนพร้อมภาพถ่ายของพนักงาน
ซึ่งช่วยให้คุณIdentifyพนักงานได้ถูกต้องอีกทั้งสามารถออกรายงานในส่วนที่
คุณต้องการได้อย่างคล่องตัว

Purple1[1].gif (1422 bytes) ข้อมูลที่แสดง
news.gif (102 bytes)
ประวัติส่วนตัว
news.gif (102 bytes) ประวัติการศึกษา-การอบรม
news.gif (102 bytes) ประวัติการว่าจ้าง-การปรับตำแหน่งการปรับตำแหน่ง
                                      
ดูตัวอย่าง
ดูรายละเอียด


email6.gif (3506 bytes) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่    info@sum.co.th

back.gif (1422 bytes)