อัตราค่าบริการ

รายการ

ค่าบริการ

หมายเหตุ

บริการติดตั้งโปรแกรม

1,500 บาท/ครั้ง

ราคาต่อโปรแกรม
บริการย้ายเครื่อง/โปรแกรม

1,500 บาท

ไม่รวมโปรแกรมระบบเก่า
บริการ IMPLEMENT ระบบ

2,800 บาท

ราคาต่อโปรแกรม
บริการตรวจสอบข้อมูล / เครื่องพิมพ์

1,000 บาท/ครั้ง

ราคาต่อโปรแกรม
บริการอบรมการใช้งาน

1,000 บาท/ครั้ง

ราคาต่อโปรแกรม
บริการแก้ไขปัญหาการใช้งาน

1,000 บาท/ครั้ง

ราคาต่อโปรแกรม
บริการ SET REPORT

1,800 บาท ขึ้นไป/รายงาน

ขึ้นอยู่กับรายละเอียดที่ต้องการ
บริการ SET SLIP

2,800 บาท ขึ้นไป/รายงาน

ขึ้นอยู่กับรายละเอียดที่ต้องการ
บริการจัดทำโปรแกรมสั่งทำ

2,800 บาท ขึ้นไป/รายงาน

ขึ้นอยู่กับรายละเอียดที่ต้องการ
หมายเหตุ : ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทางและภาษีมูลค่าเพิ่ม