รายชื่อลูกค้าที่ใช้โปรแกรม TVi

 

COMPASS EAST INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD. คงคาอุตสาหกรรมการทอ บจก.
EXPRESS CARGO CLEARANCE LTD. คอลเกตปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย )จำกัด
E-YUEN UMBRELLA INDUSTRIAL คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
IPD PACKAGING LTD. โคบุนชิ (ไทยแลนด์) จำกัด
LION THAILAND CO.,LTD. ซันพรีน (ประเทศไทย) บจก.
LUCKYTEX (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. เซมิคอนดัคเตอร์-เวนเจอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
P.N.V INTERTRADE CO.,LTD. โซนี่ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
SANK-YU LOGISTICS&ENGINEERING SERVICES (THAILAND) CO.,LTD. ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม บจก.
SUN YANG FOOD CO.,LTD. ไทยอกริฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
SUZAKI CO.,LTD. บางกอกรับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
THAI BRITISH SECUTITY PRINTING PUBLIC CO.,LTD ผลิตภัณฑ์อาหารเซ็นทรัล บจก.
THANULUX PUBLIC COMPANY LIMITED แพนเอเซียฟุตแวร์ บจก.
YOO LIM CO.,LTD. มัทสุชิตะ คอมมิวนิเคชั่น อินดัสเตรียล(ประเทศไทย) บจก.
Etc. เมดิโกลฟ์ บจก.
ไมลอทท์ แลบบอราทาริส์ บจก.
ยางแปซิฟิก จำกัด
เยนเนอรัลนิตส์ (กรุงเทพ) บจก.
รอยัลอินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด มหาชน
วี รับเบอร์ บจก.
สตาร์ปริ้นท์ บจก.
สามมิตรอุตสาหกรรมอาหาร บจก.
อีพีอี แพคเกจจิ้ง (ประเทศไทย) บจก.
ฯลฯ