จุดเด่นของโปรแกรม TVI 2009 กับงานขอคืนอากรมาตรา19ทวิ


- ใช้งานง่ายอบรมเพียง 15 นาทีจะสามารถทำงานได้ทันที

                   /- เนื่องจากโปรแกรมออกแบบมายังมีระบบชัดเจน
                   /- มีขั้นตอนเริ่มงานสอดคล้องกับภาคปฎิบัติ
                   /- มีส่วนช่วยควบคุมให้เป็นไปตามขั้นตอนโดยอัตโนมัติ
                   /- ระบบมีความเสถียร มือใหม่ก็ไม่ต้องกังวลว่าจะทำให้ระบบพัง

- ประมวลผลเร็ว

- มีระบบตรวจสอบหาจุดผิดเพื่อลดความสิ้นเปลืองของกระดาษรายงาน

- มีการดูแลผู้ใช้งานมาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 15 ปี

- ได้รับการยอมรับจากเจ้าหน้าที่ตรวจรายงาน มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535

. ว่ามีความถูกต้อง