work2.gif (2059 bytes)  work1.gif (1812 bytes)

flower.gif (129 bytes)   หลักการทำงานของโปรแกรม
flower.gif (129 bytes)   โครงสร้างโปรแกรมและเมนูการใช้งาน
flower.gif (129 bytes)   ตัวอย่างรายงาน