เพิ่มประสิทธิ์ภาพด้านต่างๆด้วยเครื่อง Ds-MC

     ทำไมถึงตื่นตัวและเพิ่มงบอย่างมากมายในการติดตั้ง ระบบโทรทัศน์วงจรปิด หรือ CCTV ทั้งที่เป็นเพียงอุปกรณ์บันทึกภาพธรรมดาเท่านั้น
เหตุผลเพราะ เพื่อใช้สังเกตการณ์และเฝ้าระวังความปลอดภัย หรือเพิ่มประสิทธิ์ภาพการทำงาน

     กรณีเดียวกันก็ไม่ควรมองข้ามข้อมูลการติดต่อลูกค้าที่เป็นทั้งทรัพย์สินและเป็นแหล่งสร้างรายได้
การไม่มีเครื่องบันทึกข้อมูลการติดต่อลูกค้า ก็เช่นเดียวกับไม่มี CCTV เมื่อมีเหตุใดๆเกิดขึ้นก็ไม่สามารถดูภาพย้อนหลังได้ เพราะไม่มีการบันทึกภาพไว้
การมีข้อมูลเป็นลายลักษณะอักษรจะทำให้มีการสังเกตการณ์และเฝ้าระวังดียิ่งขึ้น พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในทางอ้อมเช่นกัน

     ขณะที่ระบบ CCTV ก็ยังมีแนวโน้มการเปลี่ยนจากอุปกรณ์ระบบอนาล็อกมาเป็นระบบดิจิตอล และกำลังมุ่งหน้าไปทิศทางของการใช้เทคโนโลยีไอพี (IP : Internet Protocol)
ระบบบันทึกการติดต่อลูกค้าที่เคยใช้วิธีการเขึยนรายงานก็สามารถพัฒนาขึ้นมาให้เป็นระบบดิจิตอลเทคโนโลยีไอพี เพื่อก้าวเข้าสู่ยุดการทำงานแบบทุกทีทุกเวลาได้เช่นกัน

เรามีตัวอย่างงานที่สามารถพัฒนาบนระบบนี้ได้มากมาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เช่น

- ใช้เป็นคลังมรดกความรู้
- ใช้เป็นสมุดหน้าเหลือง
- ใช้ในการประเมินผลงาน
- ใช้เป็นเลขานุการ 24 ชั่วโมง
- ใช้แทนกระเป๋าเดินทาง
- ใช้ติดตามสถานะการ