รายละเอียดในชุดทดสอบ

      ข้อมูลและโปรแกรมส่วนนี้ทาง sum ได้บรรจงจำลองขึ้นให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงอย่างที่สุด
      เพื่อให้ท่านได้รับข้อมูลและประโยชน์ใช้สอยของระบบอย่างเต็มที่ ก่อนตัดสินใจในตัวผลิตภัณฑ์

เหตุการณ์ที่จำลองใช้ในการทดลองครั้งนี้คือ

พนักงานใหม่ชื่อ Test ผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก sum ให้มารับตำแหน่ง....... นี้
      สิ่งแรกคือเข้าระบบ
Ds-MC
      ภายใต้ UserName คือ test
      Password คือ 1234567890

ทันทีที่เข้าระบบ 4 งานที่ต้องดูแลจะปรากฎขึ้น

 • งานที่ 1 เป็นลูกค้าที่ไม่ได้ติดต่อมากว่า 1 ปี
 • งานที่ 2 เป็นงานที่คนเดิมยังไม่ได้ทำ
 • งานที่ 3 แนะนำวิธีใชงาน
 • งานที่ 4 ขั้นตอนการ Up Load WEB

คลิ๊กรายการที่ 3 (ยินดีต้อนรับสู่การใชDs-MC)
     เพื่อให้ทราบความหมายของรายการต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย

 • ส่งถึง ผู้ที่ต้องดำเนินการในเรื่องนี้
 • หัวเรื่อง จุดเริ่มต้นในการระบุเรื่องเพื่อใช้อ้างอิงเมื่อมีการติดตาม
 • Memo สำหรับบันทึกเตือนความจำ ที่มีการเปลี่ยนแปลงในบางครั้ง เช่น
  ชื่อผู้ติดต่องานล่าสุด (ข้อมูลในส่วนนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงจะปรากฎใน
  ส่วนรายละเอียดด้วย เพื่อเป็นหลักฐานการเปลี่ยนแปลงจากข้อมูลเดิม)
 • Date วันที่สำหรับการติดตามเรื่องนี้
 • รายละเอียด เป็นพื้นที่สำหรับบันทึกสาระที่ต้องการสื่อถึงผู้รับสาร
  เช่นตัวอย่างนี้ ที่ต้องการให้พนักงานใหม่ทราบว่า
    - สามารถทดลองใช้งานได้  
    - รายการแดงคืองานที่เคยปิดเรื่องแล้ว  
    - รายการน้ำเงินคืองานที่พ้นกำหนด  
    - รายการส้มคืองานในวันนี้  
    - รายการ เทาคืองานวันอื่นที่ใกล้มาถึง  
    - ต้องการทราบความเป็นมาของเรื่องนี้ให้กด ที่ View
 • Save บันทึกข้อมูลเหล่านี้เข้าเครื่อง (คงสภาพนี้และไม่สูญหาย)

คลิ๊ก View (ทางขวาสุดของงานที่ 2 ดีเอเจนเนอรัล)
      เพื่อทราบความเป็นมาของลูกค้าพร้อมทบทวนข้อมูลทั้งหมดโดยสามารถสรุปได้ดังนี้
      มีการสั่งซื้อตลอด 3 ปีเป็นประจำและมีขั้นตอนแน่นอน คือทำใบเสนอราคาก่อน Fax
      ใบกำกับ รอนัดวันส่ง และไม่เกิน 7 วันหลังส่งจะโอนชำระให้

        Workshop สำหรับรายการนี้คือ

1. โทรหาคุณอ้อย ตามหมายเลขในช่อง Memo เพื่อนัดวันส่งของ
2. ระบุวันที่และเวลาใหม่ตามที่นัดหมายกับคุณอ้อยที่ช่อง Date
3. บันทึกความคืบหน้าและข้อมูลต่างๆในช่อง รายละเอียด
4.ส่งเข้าตารางนัดหมายโดย Click ที่ To Schedule
5. Save เพื่อจัดเก็บเข้าเครื่องไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงในภายหลัง

ประโยชน์อื่นๆที่ตามมา

จากตัวอย่างจะเห็นพนักงานใหม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่น
ท่านอาจคิดว่าขึ้นกับความสามารถของพนักงานถึงจะทำเช่นนี้ได้
แต่หากมองอีกมุมหนึ่ง เมื่อมีเครื่อง Ds-MC และลงมือปฎิบัติย่อมให้ผลลัพธ์ที่ ก่อเกิดประโยชน์อื่นๆด้วย เช่น

มีการเคลื่อนไหว
ข้อมูลของชิ้นงานไม่หยุดนิ่ง โดยพนักงานใหม่จะมีส่วนในการ ผลักดัน เพราะได้ส่งงานไปยังผู้อื่น เพื่อทำในขั้นตอนต่อไป ตัว งานจึงมีการ เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องไม่หยุดรอหรือนิ่งเฉย

นัดหมายได้ทันที
เจ้าหน้าที่สามารถนัดจากตารางนัดหมายที่ปรากฎ ช่วยป้องกันความ ซ้ำซ้อนกับฝ่ายอื่นๆ และในเวลาเดียวกันผู้รับผิดชอบในขั้นตอนต่อไป จะได้รับข้อ ความเตือนพร้อมรายละเอียดของงานเพื่อให้ทราบภาระ กิจที่ได้เกิดขึ้น

มีระบบประเมิน
ทราบวิธีการทำงานของพนักงานใหม่ว่าเป็นอย่างไร เนื่องจากมีการ บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร จึงสามารถนำไปประเมินประสิทธิภาพ ว่าตรงตามเป้าหมายหรือไม่ ได้อย่างชัดเจนและมีหลักการ

คู่มือปฎิบัติงาน
มีการทบทวนข้อมูลเก่าๆว่ามีความเข้าใจและถูกต้องมากน้อยเพียงใด โดยเสมือนมีพนักงานใหม่เป็นผู้กลั่นกรองซึ่งนำไปสู่การปรับปรุงคู่มือ ปฎิบัติที่สมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา

บันทึกการทำงาน
Log ของเหตุการณ์ที่บันทึกอย่างต่อเนื่องและไม่สูญหายจะเป็นแหล่ง ข้อมูลดิบสำคัญ ในการนำมาวิเคราะห์จุดคุ้มของกำลังคนโดยเทียบกับ จำนวนรายการกับระยะเวลา หรือใช้ตรวจสอบว่ายังมีคำสั่งใดที่ไม่ได้ รับการตอบสนองอยู่

สู่ระบบอื่นๆ
เครื่อง Ds-Mc สามารถใช้ประยุกต์กับงานด้านต่างๆได้อีกมากมาย เช่น ใช้ควบคุมProject หรือดูแลงานด้านการขายการตลาด รวมถึง การต่อเชื่อมข้อมูลต่างระบบกันได้(Option)

ท่านสามามารถเข้าระบบเพื่อศึกษาหรือทดลองใช้ได้จากที่นี้ เข้าสู่การทดลองใช้ Ds-MC