การจัดส่ง

หลังจากสั่งซื้อทางบริษัท ซัมฯ จะจัดส่งสินค้าภายให้ใน 3 วัน

โดยพนักงานส่งของ(สำหรับเขตกรุงเทพฯหรือปริมณฑล)

โดยบริษัทรับจ้างขนส่ง/พัสดุไปรษณีย์(สำหรับต่างจังหวัด)


การคิดค่าบริการจัดส่ง

ในเขตกรุงเทพ

-          กรณี 1 กล่อง ท่านสามารถให้พนักงานของท่านแวะมารับสินค้าเอง

หากต้องการให้ทางบริษัท ซัมฯ จัดส่งให้คิดค่าบริการ 200 บาท

-          กรณี 2 กล่องขึ้นไป จัดส่งฟรี

ในเขตปริมณฑล หรือต่างจังหวัด

-          คิดตามระยะทาง

วิธีชำระเงิน

ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

-          ชำระค่าสินค้ากับพนักงานส่งของในวันรับสินค้า

ในต่างจังหวัด

-          ชำระค่าสินค้าโดยการโอนเงินเข้าบัญชีบริษัท ซัมฯ

หมายเลขบัญชี 071-300101-0 กระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสุขุมวิท 71

ชื่อบัญชี บริษัท ซัม ซิสเต็มส์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ซัมฯ หมายเลขโทรศัพท์  02-713-0055 ต่อ 516,517