S_Look (ระบบบริการสารสนเทศ)
 

S_Look ย่อมาจาก   Search to Look อีกโปรแกรมที่ SUM ขอแนะนำให้มีไว้

 
เนื่องจากโปรแกรมนี้สามารถพัฒนาระบบการให้บริการด้านสารสนเทศที่มีอยู่
ให้เข้าสู่ยุคความทันสมัย ทั้งการบรรจุข้อมูลที่รองรับความหลากหลายของธุรกิจ
การปรับเปลี่ยนและกำหนดรายละเอียดเป็นไปอย่างอิสระ ตามความต้องการของผู้ใช้งาน 
บนรูป แบบสีสันสวยงาม ตามแบบฉบับของโปรแกรมประเภท Web Application
พร้อมความโดดเด่นในการตอบสนองด้านความปลอดภัยและสิทธิการใช้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งความง่ายของระบบทำให้การค้นหา
เพื่อรับคำตอบโดยผู้ใช้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทันที
 
     
     
S_Look ประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆได้ดังนี้
 
  จุดเด่นของ S_Look
-
  มีระบบบริหารและการจัดการเกี่ยวกับสิทธิ์ ของทั้งฝ่ายจัดทำและฝ่ายค้นหาข้อมูลอย่างเป็น ระบบ
-
  มีความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาข้อมูลหรือ ประกาศต่างๆตามสิทธิ์ของผู้ใช้งานนั้นๆ
-
  สามารถลดการประสานงานด้านการแก้ปัญหา งานต่างๆที่ซ้ำซากลงได้
-
  มีระบบรับเรื่องและส่งเรื่องเบื้องต้น ดังเช่น กล่องรับเรื่องราวและมีฝ่ายคัดแยกให้
-
  สร้างระบบการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
 
 
 
S_Look มีหลักการทำงานดังนี้

หน้าหลัก จะทำหน้าที่แสดงข้อมูล ตามสิทธิเท่านั้น โดยลักษณะการจัดเรียงข้อมูลจะแบ่งกลุ่มและแยกประเภทไว้อย่างชัดเจน ดังนี้

      1. ข้อมูลที่สำคัญ หรือ ประกาศเร่งด่วน จะแสดงขึ้นมาก่อนเป็นอันดับแรก
      2. ข้อมูลที่น่าสนใจ ก็จะแสดงขึ้นมาเป็นลำดับรองลงมา
      3. ข้อมูลที่มีการใช้งานหรือสอบถามบ่อยๆ จะแสดงเป็นลำดับต่อไป

      และเนื่องจาก โปรแกรมรองรับข้อมูลได้เป็นจำนวนมาก จึงได้มีการเพิ่ม ฟังก์ชัน Search เพื่อสะดวกการค้นหา เพียงเพิ่ม Keyword หรือ ข้อมูลบางส่วนที่ต้องการค้นหาลงไป ข้อมูลที่ต้องการจะแสดงผลขึ้นมา นอกจากน้าจะสามารถทำการค้นหาแยกตามแต่ละประเภทของ Topic ได้อีกด้วย

      โดย หน้าหลักนี้ สามารถกำหนดเผยแพร่สู่บุคคลทั่วไปได้ เป็นข้อมูลชนิดทั่วไป เป็นข้อมูลสาธารณะ(Public) ไม่จำเป็นต้องมี Username & Password

      หน้า Operation ส่วนนี้ สำหรับการ Update ข้อมูล ซึ่งให้เฉพาะบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลระบบ โดยได้รับการแต่งตั้งจากผู้ดูแลสูงสุด (Admin) ซึ่งจะทำการตรวจรับข้อมูลและตรวจสอบว่าสมควรจะ Update หรือไม่ สำหรับรายการที่ต้องการ Update จะมีการส่งต่อให้ Supervisor เพื่ออนุมัติ Post เข้าระบบ

 

     หน้า Supervisor จะได้รับ Authorize ที่จะเข้าไปดำเนินการเพิ่มข้อมูล เปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือ ลบข้อมูลที่ไม่ต้องการออก รวมถึงอนุญาตให้กลุ่มใดบ้างที่สามารถเข้ามาดูข้อมูลในส่วนของตนได้