แบบฟอร์ม หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย 50 ทวิ
แบบ A4 ขนาดบรรจุ 500 ชุด / กล่อง ราคากล่องละ
2,050 บาท ยังไม่รวม VAT
ชั้นที่ 1.
ชั้นที่ 2.
ชั้นที่ 3.
ชั้นที่ 4.
รายละเอียดสินค้า

ขนาด 9 x 11 นิ้ว กระดาษต่อเนื่อง 4 ชั้น มี คาร์บอนในตัว
 
   
 
 
  
 
 
   
 
Copyright© 2008, Sum Systems Management Co.,Ltd. All rights reserved .