คุณสมบัติของระบบเครื่องบันทึกข้อมูลการติดตามงาน Ds-MC
 


ประโยชน์จากการใช้เครื่อง Ds-MC

 • เรียกข้อมูลได้รวดเร็ว เพราะเป็นจุดศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อลูกค้า
 • ข้อมูลถูกบันทึกอย่างต่อเนื่องไม่สูญหาย สามารถนำมาใช้ตัดสินใจหรือทบทวนเพื่อเพิ่มความสำเร็จให้มากกว่าเดิม
 • เกิดการสร้างวินัยในการทำงาน นำสู่ประสิทธิผลการทำงานที่มากขึ้น
 • ดูแลลูกค้าได้ทั่วถึงมากขึ้น ทราบว่าใครติดต่ออะไรไว้ ครั้งสุดท้ายเมื่อไร เพื่อกำหนดกลยุทธรักษาฐานลูกค้าได้อย่างดี
 • เห็นประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน ซึ่งสามารถนำไปเป็นกฎเกณฑ์ในการประเมินผลงานได้
 • User-Friendly สามารถเรียนรู้พร้อมใช้งานได้ทันที และต่อเนื่องแม้มีการเปลี่ยนพนักงาน
 • เรียกใช้งานได้จากนอกสถานที่ จึงติดตามได้ต่อเนื่อง ไม่ต้องอยู่แต่ในออฟฟิคของตนเท่านั้น
 • ช่วยลดภาวะโลกร้อน โดยไม่ต้องใช้กระดาษบันทึกข้อมูลลูกค้าอีกต่อไป
 • ได้ใช้เทคโลโนยีที่ทันสมัย ในการพัฒนางาน โดยไม่ต้องใช้ต้นทุนสูง
 • เริ่มใช้งานได้ทันที ไม่ต้องรอจองสินค้า
 • มั่นใจในเครื่อง Ds-MC ได้ เพราะผ่านการทดลองและพิสูจน์การใช้งานมาแล้ว

คุณสมบัติของเครื่อง Ds-MC

 • ไม่เปลืองที่วางเครื่อง เพราะมีขนาดกระทัดรัด คุณจัดวางได้ทุกที่ที่ต้องการ
 • เป็น Portion Web Server (เครื่องเฉพาะงาน)
 • สามารถทำงานได้ทั้งแบบ Intranet (ภายในเครื่องข่าย LAN ของบริษัทตนเอง) หรือแบบ Internet (ต่อเชื่อมกับเครือข่าย WWW)
 • ใช้งานได้ทันที  เพียงเสียบปลั๊กติดตั้งเครื่อง Ds-MC เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์
 • สามารถกำหนดผู้เข้าระบบทำหน้าที่เป็น Admin (สร้างชื่อและรหัสผ่านเบื้องต้นให้ผู้ใช้งาน) หรือ User(ผู้ใช้งานทั่วไป)
 • แสดงความชัดเจนของข้อมูลที่ update ด้วยสีสันที่แตกต่าง เช่น สีน้ำเงินเป็นข้อมูลที่พ้นวันกำหนด  สีส้มเป็นข้อมูลของวันนี้ที่ให้ดำเนินการ และสีเทาเป็นข้อมูลของรายการในวันถัดไป
 • แสดงข้อมูลของรายการที่ปิดเรื่องไปแล้วด้วยสีแดง ซึ่งสามารถจัดเรียงดูข้อมูลตามวันที่
 • แสดงข้อมูลลูกค้าแต่ละรายที่ยัง Active แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
          /- ข้อมูลล่าสุดซึ่งประกอบด้วยหัวเรื่อง, Memo และรายละเอียดล่าสุด
          /- ประวัติข้อมูลเก่าซึ่งประกอบด้วยหัวเรื่องและรายละเอียดที่ผ่านพ้นไป
 • ระบบการค้นหาแบบทั่วไปจะมีองค์ประกอบให้เลือกดังนี้
          /- User + Active = แสดงรายการที่อยู่ระหว่างการเจรจาแบบเจาะจงผู้รับผิดชอบ
          /- User + Non-active = แสดงรายการเรื่องที่ปิดไปแล้วแบบเจาะจงผู้รับผิดชอบ
          /- All + Active = แสดงรายการที่อยู่ระหว่างการเจรจาทั้งหมดแบบไม่เจาะจงผู้รับผิดชอบ
          /- All + Non-active = แสดงรายการเรื่องที่ปิดไปแล้วทั้งหมดแบบไม่เจาะจงผู้รับผิดชอบ
        *** หมายเหตุ:- สามารถระบุบริษัทหรือข้อความใดๆ เป็นเงื่อนไขเพิ่มเติมในการค้นหาด้วย
 • ระบบการค้นหาแบบเจาะจงจะมีองค์ประกอบดังนี้
          /- รับเรื่อง + ข้อความ = แสดงรายการตามเงื่อนไขจากเรื่องที่ได้รับมา
          /- ส่งเรื่อง + ข้อความ = แสดงรายการตามเงื่อนไขจากเรื่องที่บันทึกไว้
          /- ชื่อผู้รับการติดต่อ + ข้อความ = แสดงรายการตามเงื่อนไขจากประวัติที่เคยติดต่อกันมา
 • ระบบบันทึกข้อมูลออกแบบในลักษณะ Free Form  ใช้ผู้ใช้งานสามารถประยุกต์ใช้กับงานของตนได้หลากหลายชนิด เช่น ควบคุมโครงการ, รับเรื่องราว, แหล่งรวมความรู้, เป็นCall center ฯลฯ
 • ข้อมูลที่บันทึกไปแล้วจะถูกเก็บเข้าระบบโดยไม่สามารถลบทิ้งหรือแก้ไขข้อมูลเดิมได้ เพื่อใช้อ้างอิงในภายหลังได้อย่างมั่นใจ
 • มีระบบ Log จัดเก็บเป็นรายเดือน ช่วยให้ทราบว่าเดือนนั้นแต่ละข้อมูลเป็นมาอย่างไร
 • มี Function เลือกการจัดเรียงข้อมูลในแต่ละ Column ให้ความสะดวกในการจัดกลุ่มข้อมูล
 • มีต้นทุนที่ต่ำช่วยประหยัดและคุ้มค่าด้วยระบบปฎิบัติการของตัวเครื่อง Ds-MC เป็น Linux และโปรแกรมที่ตอบสนองการทำงานเป็น WEB BASE  ซึ่งไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์
 • ข้อมูลที่บันทึกสามารถต่อเชื่อมกับระบบนัดหมาย
 • สามารถต่อเชื่อมกับโปรแกรม Web Application อื่นๆได้ (Option เพิ่มเติม)


ข้อมูลจำเพาะของเครื่อง Ds-MC

- ส่วนของ Hardware

 • Disk server 250 GB
 • Internal HDD : 3.5” SATA(II)
 • ขนาด : 160 mm x 218 mm x 63 mm
 • น้ำหนัก : 0.81kg
 • LAN: Gigabit
 • Fan: x1(50mmX50mm)
 • Power Recovery
 • Linux OS System
 • PHP+MySQL Web Station
 • Operating Temperature: 5°C to 35°C (40°F to 95°F)
 • Storage Temperature: -10°C to 70°C (15°F to 155°F)
 • Relative Humidity: 5% to 95%RH
 • Maximum Operating Altitude: 10,000 feet

      Power Consumption

 • AC Input Power Voltage: 100V to 240V
 • Power Frequency: 50Hz to 60Hz, Single Phase
 • 19W(Access); 8.6W(Hibernation)

      Certification

 • FCC Class B, CE Class B, BSMI Class B, VCCI Class B

- ส่วนของ Software

 • Main Program : Web Application Program
 • Administrator Module
 • Operation Module
 


Copyright© 2009, Sum Systems Management Co.,Ltd. All rights reserved.