Ds-MC พร้อมเคียงข้างกับธุรกิจของคุณ
 

ยุค Online (ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์)
       แนวโน้นธุรกิจกำลังขับเคลื่อนไปสู่ยุค Online เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกรรมได้ในทุกที่ทุกเวลา
       การปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานโดยเฉพาะการทดแทนหรือหมุนสลับย้ายตามสาขา ต้องสามารถรับรู้
       และดำเนินการต่อได้ ซึ่งเป็นหัวใจของการทำงานยุดนี้ การเพิ่มอุปกรณ์ IT เพื่อให้สอดคล้องกับ
       แนวโน้นนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่จะเกิดตามมา การอบรม การมีเครื่องมือที่ดีจะพัฒนาบุคคลกรให้สามารถ
       ปรับตัวกับยุคนี้ได้อย่างมั่นใจ

Ds-MC ช่วยอย่างไร
     - ง่ายกับการส่งต่อให้พนักงานใหม่
           เนื่องจากงานทุกรายการมีระบุว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบ ฉะนั้นเพียงเปลี่ยนชื่อผู้รับผิดชอบ
           งานนั้นจะขึ้นสู่หน้าจอของพนักงานใหม่ทันที

     - ประหยัดเวลาในการสอนงาน
           เนื่องจากพนักงานใหม่สามารถค้นหาข้อมูลและศึกษาเรียนรู้วิธีการ ตามที่บันทึกไว้
           ด้วยตนเอง โดยไม่จำเป็นต้องคอยสอบถามจากพนักงานท่านอื่น

     - พนักงานใหม่สามารถปฏิบัติงานต่อได้ทันที
           เนื่องจากข้อมูลที่เก็บอย่างมีระบบใน Ds-MC จะช่วยให้พนักงานใหม่รู้ได้ว่ามีงานอะไรที่
           ต้องทำ ควรทำเมื่อไหร่ และงานใดที่ค้างยังไม่ได้ทำ ใครเป็นผู้รับผิดชอบ และขณะนี้งาน
           อยู่ที่ใคร โดยเมื่อเข้าระบบข้อมูลจะแสดงที่หน้าจอภาพของตน

     - ให้ทราบว่าแต่ละงานได้ดำเนินการอะไรไปแล้วและถึงขั้นตอนใด
           เนื่องจากระบบมีการจัดเก็บประวัติย้อนหลังของแต่ละงานอย่างต่อเนื่องและไม่สูญหาย
           ฉะนั้นสามารถติดตามรายละเอียดที่ผ่านมาอย่างครบถ้วน ทั้งใครทำก่อนหน้า ในวันไหน
           ทำอะไรไปแล้ว และล่าสุดผลเป็นอย่างไร

     - ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันควัน
           เนื่องจากระบบ Ds-MC มีช่องทางในการติดต่อกับข้อมูลทั้งในระบบ LAN และระบบ
           Internet ฉะนั้นทำให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อแก้ไขเหตุการณ์วิกฤติ
           ต่างๆได้อย่างทันท่วงที

     - ประเมินผลงานพนักงานได้อย่างตรงไปตรงมา
           เนื่องจากทุกรายการถูกบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมระบุวันเวลาที่ดำเนินการ
           ฉะนั้นเมื่อเรียกข้อมูลกลับมาทบทวน จะทราบความสามารถของผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน
           ว่ามีข้อแตกต่างกันอย่างไร และจะเป็นตัวอย่างในการเรียนรู้ของการผู้มีคะแนนต่ำกว่า
           ในโอกาสต่อไปได้

     - ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
           การบันทึกการทำงานเป็นลายลักษณ์อักษร จะเป็นสื่อที่ทำให้ทุกฝ่ายเข้าใจตรงกัน และ
           สามารถตรวจสอบว่าตอบสนองกับคำสั่งหรือยังได้จากทุกที่ทุกเวลา โดยไม่ต้องรอเรียก
           รายงานตัวหรือรอคอยข้อมูลที่จะนำมาเสนอ> รายละเอียดของข้อมูลที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้
> สำหรับท่านที่ต้องการทดลองใช้ Ds-MC ด้วยตัวเอง
> ทุกคำถามของ Ds-MC สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
> ใช้เครื่อง Ds-MC เพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพด้านต่างๆ
[ประโยชน์ที่จะได้]   [Hardware]   [Function]หน้าหลัก
| เรื่องเกี่ยวกับเรา | สินค้า | FAQ | ติดต่อเรา | sitemap | Staff | สมัครงาน               
Copyright© 2009, Sum Systems Management Co.,Ltd. All rights reserved.