Slip เงินเดือน(ซองสลิปเงินเดือน)สำเร็จรูป
เป็นเอกสารที่ใช้แจ้งค่าจ้าง และรายการที่รับ-หักต่างๆ ของงวดการจ่ายแต่ละครั้ง
ในรูปแบบลับเฉพาะระหว่าง บริษัท(ผู้ว่าจ้าง)กับพนักงาน(ลูกจ้าง)
เพื่ออำนวยความสะดวกในการแจกจ่าย
ทั้งยังสมารถใช้ในการประกอบ นิติกรรมต่างๆได้
แสดงภาพลักษณ์ที่ดีต่อพนักงานและองค์กร
 
ติดต่อขอรับใบเสนอราคา
ค่าบริการ+จัดส่ง
home
 
 
 
 
 
   
 ออกแบบมาเพื่อ : สลิปแบบ A ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับ โปรแกรมเงินเดือน
                              Payplus โดยเฉพาะ ซึ่งจะใช้เวลาสำหรับพิมพ์น้อยกว่าแบบอื่นๆ
                              เนื่องจากข้อความและเส้นได้จัดพิมพ์ให้เรียบร้อยแล้ว
                              โดยโปรแกรมจะนำข้อมูลเฉพาะส่วนรายการและตัวเลข
                              มาพิมพ์เพิ่มเติมลงในแบบได้อย่างถูกต้อง
 
 
Type A
 
 
   
 ออกแบบมาเพื่อ : สลิปแบบ B ออกแบบมาเพื่อรองรับการพิมพ์ซองเงินเดือน
                             จากโปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ รวมถึงจาก โปรแกรมประเภท Word
                             หรือ Excel โดยผู้ใช้เพียงแต่กำหนดข้อมูล พนักงานที่เปิดเผยได้
                             ไว้ช่วงบน ส่วนตัวเลขเงินเดือนรวมทั้งรายได้รายหักอื่นที่
เป็น
                             ข้อมูลต้องปิดเป็นความลับไว้ช่วงล่วงของแบบฟอร์มได้
 
 
Type B
 
 
   
 ออกแบบมาเพื่อ : สลิปแบบ C ออกแบบมาเพื่อรองรับการพิมพ์ซองเงินเดือน
                             เช่นเดียวกับแบบ B แต่มีขนาดที่เล็กกว่า
                             
เพื่อเน้นความประหยัดโดยเฉพาะ
 
 
Type C

ติดต่อสอบถาม และขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 02-713-0055
Copyright© 2007, Sum Systems Management Co.,Ltd. All rights reserved .