ค่าบริการ+จัดส่ง
กลับไปหน้าซองสลิปเงินเดือน
 
 
 
 
 
 

สำหรับลูกค้าที่ต้องการใบเสนอราคา โปรดเลือก Type เพื่อทำการ Download ใบเสนอราคา

   

- Type A
[ซองสลิปเงินเดือนสำเร็จรูป 2 ตอน 3 ชั้น ใช้กับโปรแกรม Payplus]
 
   
Type A
 
 
   

- Type B
[ซองสลิปเงินเดือนสำเร็จรูป 2 ตอน 3 ชั้น ใช้กับโปรแกรมทั่วไป]
 
   
Type B
 
 
   

- Type C
[ซองสลิปเงินเดือนสำเร็จรูป 3 ตอน 3 ชั้น ใช้กับโปรแกรมทั่วไป]
   
Type C

ติดต่อสอบถาม และขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายขาย 02-713-0055 ต่อ 516 และ 517
 
Copyright© 2007, Sum Systems Management Co.,Ltd. All rights reserved .