เรื่องใหม่ๆของ Payplus Verions 6.03 ที่คุณควรรู้

 


ค่าลดหย่อนเพิ่มเติมดังนี้
1. กรณีอายุเกิน 65 ปีขึ้นไปยกเว้น 190,000 (โปรแกรมจะตรวจสอบจากข้อมูลวันเดือนปีเกิดของพนักงานให้)
2. อุปการะบิดามารดาของตนเองและคู่สมรสเพิ่มจัดเก็บรายละเอียดเลขบัตรประชาชนเพื่อใช้ยื่น 91
3. เบี้ยประกันสุขภาพของบิดามารดาของตนเองและคู่สมรส
4. เบี้ยประกันชีวิตของคู่สมรส
5. เงินสนับสนุนเพื่อการศึกษา
6. เงินสนับสนุนการกีฬา
7. เพิ่มหลักช่องลดหย่อนให้กับ
     7.1. เงินค่าใช้จ่าย
     7.2. เบี้ยประกันชีวิต
     7.3. ดอกเบี้ยเงินกู้

ประกันสังคมได้เพิ่มเดิมดังนี้
1. เมื่ออายุเกิน 55 ปี จะมีคำเตือนให้ยื่นขอรับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมที่ สลิปเงินเดือน
2. เมื่ออายุเกิน 60 ปี จะไม่คำนวณเงินประกันสังคม

ปรับปรุงทั่วไป
1. ก่อนขึ้นงวดหรือเดือนสามารถไปหัวข้อสำรองข้อมูลได้ และตอนขึ้นปีใหม่จะดำเนินการเองโดยอัตโนมัติ
2. ยกเลิกการเลือกเดือนและตอบคัดลอกข้อมูลในกรณีก่อนหน้าเคยขึ้นเดือนมาแล้ว
3. แก้ไขหัวรายงานของหัวข้อ 1.6.2 ให้เป็นชื่อบริษัทลำดับแรกและปรับปรุงคำเตือนให้ถูกต้องขึ้น
4. สามารถออกรายงาน ภงด1 ในกรณี P!MPERY.DAT ใหญ่ 200 MB ได้


รายละเอียดของ Payplus Version. ที่ผ่านมา

Payplus Version 6.02
1. ส่วนแสดง BAR ตอนขึ้นเดือนใหม่ ให้สูงสุดไม่เกิน 90,000,000 เพื่อป้องกันเครื่องน๊อก
2. ให้สามารถขึ้นเดือนได้โดยไม่ต้อง Copy Paht ไว้ก่อนในกรณี run บน Vista
3. แก้ไขชื่อพนักงานในรายการแรกของข้อมูลธนาคาร กสิกร ให้แสดง
4. GT20 ได้เพิ่มรายได้สะสมเดือนเข้าไปในเดือนสุดท้ายเพื่อให้ตรงกับรายงานกองทุนทดแทน
5.ปรับธนชาติแทนศรีนคร
6. ตัดหัวรายงานกรณีเลือกรายงานแบบสรุป และ ไม่ต้องขึ้นหน้าใหม่
7. ข้อมูลส่งประกันสังคมลง Drive X: ได้
8. ข้อมูลส่ง Bank ลง Drive X: ได้
9. เพิ่มระบบ Drive X ทั้งของ ภงด1, 1ก , 91
10. ได้ปรับปรุงส่วน ภ.ง.ด. ลง Disk ตัด | ตัวสุดท้ายออก ทั้งภงด1, 1ก เพื่อให้ตรงการ Format โอนย้ายข้อมูลของสรรพากร


Payplus Version 6.01
1. ปรับปรุง Format ข้อมูลในการนำส่งธนาคารกรุงศรีฯ เป็นไปตามข้อกำหนดของ ธนาคาร
2. ปรับปรุงแบบฟอร์มรายงานประกันสังคมโดยเพิ่มหัวข้อดังนี้

  • แบบฟอร์มรายงาน สปส.1-03 เพิ่ม "ข้อมูลการเลือกสถานพยาบาล"
  • แบบฟอร์มรายงาน สปส.1-03/1 เพิ่ม "ชื่อสถานประกอบการก่อนเข้าทำงานที่นี่" และ "ชื่อสถานประกอบการกรณีทำงานกับนายจ้างหลายราย"
  • แบบฟอร์มรายงาน สปส.6-09 เพิ่ม "สาเหตุการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันสังคม"

3. รูปแบบการคำนวณโอทีจากเดิมในการคำนวณจะต้องมีถึง 2 รุ่นด้วยกันในการเลือกว่าต้องการจะปัดเศษทศนิยม หรือไม่ 6.01 ได้เพิ่มความสะดวกคือสามารถตั้งค่าเลือกแบบตามความต้องการด้วยตนเองได้

4. เพิ่มหัวข้อเรื่องการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลซึ่งสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังเพื่อหาข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง ได้
5. เพิ่มส่วนชดเชยซึ่งสามารถคำนวณ และทราบถึงจำนวนเงินที่จะต้องจ่ายให้กับพนักงานในกรณีให้ออกจากงาน ได้
6. เพิ่มวิธีคำนวณภาษีชนิด " การลาออกระหว่างปี "
7. เพิ่มรายงานแสดงเฉพาะพนักงานที่มีค่าลดหย่อน RMF LTF และ บิดามารดา


Payplus Verion 6.0
1. เพิ่มการหักค่าลดหย่อน บิดา-มารดาแล้ว
2.Checktax.exe ได้เพิ่มหัวข้อ 1.5.5.4 รายงานพนักงานที่มียอดก่อนเข้าหรือหลังลาออกเพื่อเพิ่มความ สะดวก ในการตรวจเช็คยอดสะสม
3 .แก้ไขการละทะเบียนเป็นระบบใหม่ โดยการลงทะเบียน Online เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่คุณ
4. เพิ่มเติมส่วน ภ.ง.ด. 91 ลง Disk
5. รองรับรูปแบบใหม่ของธนาคารกสิกร
6. เพิ่มการแสดงชื่อที่มีปัญหา เพื่อการแก้ไขที่รวดเร็ว ในรายงานที่ 1.5.5.1
7. จำนวนหน้าและคนเพิ่มจาก 50 เป็น 99
8. เพิ่มการแสดงแจ้งข้อผิดพลาดในกรณี ไม่มีกลุ่มการจ่าย
9. เป็นระบบ ที่รองรับค่าลดหย่อน RMF&LTF
10. การคิดเงินได้ไม่ประจำ สามารถปัดเศษได้ทันที

 

 

บริษัท ซัม ซิสเต็มส์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด